L'allestimento FRC (Frigorifero Rinforzato Classe C) nei camion frigorifero